LogoAdVanDerHelm
 • banner-vrijwilligersdag-1090x350
 • banner-wjd-1090x350-2
 • 17 oktober 2017 Santiago de Compostela
 • banner dalai lama
 • paaswake 2016 kerk 1090x350
 • 1090x350 Rotterdamsebaan OpHetPodium Frank Jansen
 • 20150110 Ad vd Helm Bij Paus Franciscus 1090x350 2
 • 2017 Santiago de Compostela - groepsfoto
 • paaswake 2016 pastorie 1090x350
 • banner-doop-1090x350
 • Parimaribo 003 1090x350
 • 1090x350 Rotterdamsebaan Zegening Jurriaan Brobbel
 • 20150110 Ad vd Helm Bij Paus Franciscus 1090x350 2
 • Parimaribo 001 1090x350
 • banner-ad-thomas-1090x350
 • banner museum
 • banner-ouderen-1090x350
 • IJsjes uitdelen aan de vrijwilligers van de parochie. Oktober 2014
 • Wereld Jongeren Dagen 2013
 • 17 oktober 2017 Santiago de Compostela
 • De Dalai Lama op bezoek
 • Het paaslicht verlicht de mensen in de Jacobuskerk tijdens de paaswake 2016
 • Januari 2018 Op het podium met Jan Douwe Kroeske (foto Frank Jansen)
 • Januari 2015 ontmoeting met Paus Franciscus
 • 2017 Santiago de Compostela - groepsfoto
 • De geloofsleerlingen vlak vóór de viering van de Paaswake 2016
 • Doop
 • Met de priesters van Paramaribo bij de bisschopswijding van Mgr Karel Choennie
 • Januari 2018 Zegening Rotterdamsebaan (foto Jurriaan Brobbel)
 • Januari 2015 ontmoeting met Paus Franciscus
 • Toespraak voor Mgr Karel Choennie na zijn bisschopswijding in januari 2016
 • Met p. Thomas van de broeders van Sint Jan in de sacristie van de Jacobuskerk
 • Met geloofsleerlingen in het Catharijnenconvent
 • Een ontmoeting met de ouderen van de Sint Jacobsstaf

Welkom op de website van AD VAN DER HELM

 


Als parochievicaris in de Sint Jacobus parochie neemt hij deel aan het pastoraal team van de parochie Maria Sterre der Zee. Hij gaat voor in de vieringen op zondag en door de week en is beschikbaar voor pastorale gesprekken.

 

Als hoofddocent kerkelijk recht aan de faculteit voor canoniek recht aan de KU Leuven verricht hij onderzoek op het terrein van de kerkelijke juridische structuur en van het vermogensbeheer in de katholieke kerk. Bovendien geeft hij les op de masteropleidingen van deze bescheiden, maar eerbiedwaardige faculteit (opgericht in 1425) die onderdeel is van de KU Leuven (België). De studenten komen uit België en Nederland, maar ook uit de rest van de wereld.

 

Zijn betrokkenheid bij de oecumene krijgt gestalte in zijn voorzitterschap van de Haagse Gemeenschap van Kerken (www.oecumenedenhaag.nl). Deze brengt achttien kerken in Den Haag bij elkaar. Hij is de drijvende kracht achter het  maandelijkse vredesplein op het plein vóór de St. Jacobuskerk (www.facebook.com/vredespleindenhaag). Daarnaast is hij bisschoppelijk gedelegeerde van het bisdom Rotterdam voor de oecumene.

 

In het bisdom Paramaribo Suriname, is hij vice-officiaal. Hij geeft namens de bisschop en de officiaal leiding aan deze kerkelijke rechtbank. Bovendien geeft hij daar cursussen in het kader van de toerusting van het lekenkader (www.bisdomparamaribo.org).

Hij doceerde canoniek recht aan de priester- en diaken opleiding Bovendonk te Hoeven (bovendonk-opleidingen.nl).

 

Hij is lid van het comité van aanbeveling van de stichting waardebeheer die parochies en kerkelijke gemeenten adviseert rond herbestemming en herontwikkelng van kerkgebouwen (www.kerkelijkwaardebeheer.nl).

Samen met Petra Stassen heeft hij boeken gepubliceerd over het bestuur van parochies en parochiële samenwerking.

Op de pagina Bezinning treft u de preken aan die hij in de H. Jacobuskerk in Den Haag houdt of elders.

Hij is mede de initiatiefnemer van de stilte plekken in Den Haag, te vinden op www.stilteindenhaag.nl

 

 • 20140609 museum 838x563
 • 20150110-Ad vd Helm bij Paus Franciscus-838x563
 • Mis in Spanje
 • 20141129-admetpastores
 • Etyen in Spanje
 • paaswake 2016 kerkplein 838x563
 • 20141129-admetijsjes
 • Ad met Pinksteren in kloostertuin
 • 20161511 bij de paus
 • 20141129-adbijhuwelijk
 • Parimaribo 002 2 838x563
 • Huwelijkssluiting juni 2016
 • Pasen 2014-838x563
 • 20150110-Ad vd Helm bij Paus Franciscus-838x563
 • Parimaribo 003 838x563
 • 20140510-Dalai Lama-838x563
 • Bij plattegrond
 • Bij uitzicht
 • Eten in Spanje
 • Ad leest eigen boek
 • Met geloofsleerlingen in het Catharijnenconvent
 • 10 januari 2015 - bij Paus Franciscus
 • Met pastoraal werkers uit Den Haag in de tuin van het MOC Schilderswijk
 • 1 juli 2018 - Pauskeuze Franciscus - vlnr Albert van der Pluym, Ad van der Helm en Sander van Aarle
 • De zegening van het paasvuur op het plein vóór de Jacobuskerk
 • IJsjes uitdelen aan vrijwilligers op het binnenhof
 • Pinksteren 2016 in de tuin van het Stadsklooster
 • 15 november 2016 op het Vaticaan
 • Huwelijksviering in de Sint Jacobuskerk
 • Mgr Karel Choennie na zijn bisschopswijding in januari 2016
 • Juni 2016, Huwelijkssluiting in Friesland
 • Het ontsteken van de Paaskaars - Pasen 2014
 • 10 januari 2015 - bij Paus Franciscus
 • Met de priesters van Paramaribo bij de bisschopswijding van Mgr Karel Choennie
 • Afscheid van ZH de Dalai Lama na zijn gesprek met religieuze leiders en minister F. Timmermans op 10 mei 2014 in de pastorie van Sint Jacobusparochie.