LogoAdVanDerHelm
 • banner dalai lama
 • banner-doop-1090x350
 • banner-vrijwilligersdag-1090x350
 • paaswake 2016 kerk 1090x350
 • 17 oktober 2017 Santiago de Compostela
 • paaswake 2016 pastorie 1090x350
 • 20150110 Ad vd Helm Bij Paus Franciscus 1090x350 2
 • Parimaribo 001 1090x350
 • 20150110 Ad vd Helm Bij Paus Franciscus 1090x350 2
 • banner-ouderen-1090x350
 • 2017 Santiago de Compostela - groepsfoto
 • banner-ad-thomas-1090x350
 • 1090x350 Rotterdamsebaan OpHetPodium Frank Jansen
 • banner-wjd-1090x350-2
 • 1090x350 Rotterdamsebaan Zegening Jurriaan Brobbel
 • Parimaribo 003 1090x350
 • banner museum
 • De Dalai Lama op bezoek
 • Doop
 • IJsjes uitdelen aan de vrijwilligers van de parochie. Oktober 2014
 • Het paaslicht verlicht de mensen in de Jacobuskerk tijdens de paaswake 2016
 • 17 oktober 2017 Santiago de Compostela
 • De geloofsleerlingen vlak vóór de viering van de Paaswake 2016
 • Januari 2015 ontmoeting met Paus Franciscus
 • Toespraak voor Mgr Karel Choennie na zijn bisschopswijding in januari 2016
 • Januari 2015 ontmoeting met Paus Franciscus
 • Een ontmoeting met de ouderen van de Sint Jacobsstaf
 • 2017 Santiago de Compostela - groepsfoto
 • Met p. Thomas van de broeders van Sint Jan in de sacristie van de Jacobuskerk
 • Januari 2018 Op het podium met Jan Douwe Kroeske (foto Frank Jansen)
 • Wereld Jongeren Dagen 2013
 • Januari 2018 Zegening Rotterdamsebaan (foto Jurriaan Brobbel)
 • Met de priesters van Paramaribo bij de bisschopswijding van Mgr Karel Choennie
 • Met geloofsleerlingen in het Catharijnenconvent

Welkom op de website van AD VAN DER HELM

 


Als parochievicaris in de Sint Jacobus parochie neemt hij deel aan het pastoraal team van de parochie Maria Sterre der Zee. Hij gaat voor in de vieringen op zondag en door de week en is beschikbaar voor pastorale gesprekken.

 

Als hoofddocent kerkelijk recht aan de faculteit voor canoniek recht aan de KU Leuven verricht hij onderzoek op het terrein van de kerkelijke juridische structuur en van het vermogensbeheer in de katholieke kerk. Bovendien geeft hij les op de masteropleidingen van deze bescheiden, maar eerbiedwaardige faculteit (opgericht in 1425) die onderdeel is van de KU Leuven (België). De studenten komen uit België en Nederland, maar ook uit de rest van de wereld.

 

Zijn betrokkenheid bij de oecumene krijgt gestalte in zijn voorzitterschap van de Haagse Gemeenschap van Kerken (www.oecumenedenhaag.nl). Deze brengt achttien kerken in Den Haag bij elkaar. Hij is de drijvende kracht achter het  maandelijkse vredesplein op het plein vóór de St. Jacobuskerk (www.facebook.com/vredespleindenhaag). Daarnaast is hij bisschoppelijk gedelegeerde van het bisdom Rotterdam voor de oecumene.

 

In het bisdom Paramaribo Suriname, is hij vice-officiaal. Hij geeft namens de bisschop en de officiaal leiding aan deze kerkelijke rechtbank. Bovendien geeft hij daar cursussen in het kader van de toerusting van het lekenkader (www.bisdomparamaribo.org).

Hij doceerde canoniek recht aan de priester- en diaken opleiding Bovendonk te Hoeven (bovendonk-opleidingen.nl).

 

Hij is lid van het comité van aanbeveling van de stichting waardebeheer die parochies en kerkelijke gemeenten adviseert rond herbestemming en herontwikkelng van kerkgebouwen (www.kerkelijkwaardebeheer.nl).

Samen met Petra Stassen heeft hij boeken gepubliceerd over het bestuur van parochies en parochiële samenwerking.

Op de pagina Bezinning treft u de preken aan die hij in de H. Jacobuskerk in Den Haag houdt of elders.

Hij is mede de initiatiefnemer van de stilte plekken in Den Haag, te vinden op www.stilteindenhaag.nl

 

 • Bij plattegrond
 • 20140609 museum 838x563
 • 20140510-Dalai Lama-838x563
 • 20150110-Ad vd Helm bij Paus Franciscus-838x563
 • 20141129-admetpastores
 • Parimaribo 003 838x563
 • Eten in Spanje
 • 20141129-admetijsjes
 • Bij uitzicht
 • paaswake 2016 kerkplein 838x563
 • 20161511 bij de paus
 • Ad met Pinksteren in kloostertuin
 • Parimaribo 002 2 838x563
 • Etyen in Spanje
 • 20150110-Ad vd Helm bij Paus Franciscus-838x563
 • Pasen 2014-838x563
 • Ad leest eigen boek
 • Mis in Spanje
 • 20141129-adbijhuwelijk
 • Huwelijkssluiting juni 2016
 • Met geloofsleerlingen in het Catharijnenconvent
 • Afscheid van ZH de Dalai Lama na zijn gesprek met religieuze leiders en minister F. Timmermans op 10 mei 2014 in de pastorie van Sint Jacobusparochie.
 • 10 januari 2015 - bij Paus Franciscus
 • Met pastoraal werkers uit Den Haag in de tuin van het MOC Schilderswijk
 • Met de priesters van Paramaribo bij de bisschopswijding van Mgr Karel Choennie
 • IJsjes uitdelen aan vrijwilligers op het binnenhof
 • De zegening van het paasvuur op het plein vóór de Jacobuskerk
 • 15 november 2016 op het Vaticaan
 • Pinksteren 2016 in de tuin van het Stadsklooster
 • Mgr Karel Choennie na zijn bisschopswijding in januari 2016
 • 1 juli 2018 - Pauskeuze Franciscus - vlnr Albert van der Pluym, Ad van der Helm en Sander van Aarle
 • 10 januari 2015 - bij Paus Franciscus
 • Het ontsteken van de Paaskaars - Pasen 2014
 • Huwelijksviering in de Sint Jacobuskerk
 • Juni 2016, Huwelijkssluiting in Friesland