LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging 1 november 2018, Allerheiligen

Lezingen
Openbaring 7, 1-4.9-14
Psalm 24
1 Johannes 3, 1-3
Mattheüs 5, 1-12a

Welkom
Welkom bij dit feest van hoop. De ramen zijn verduisterd door het late uur. Er komt geen licht meer doorheen. Zo kan het zijn met de wereld: verduisterd om het licht niet meer toe te laten. Mensen kunnen het soms heel bewust buiten houden omdat ze hun eigen licht belangrijker vinden; mensen houden het soms buiten omdat ze zich geen raad weten met het Licht. Soms weten mensen zich überhaupt geen raad met licht.

In zo’n verduisterde kerk luisteren we naar Christus die in de openingswoorden van zijn Bergrede het licht laat stralen van Gods Zaligheid. Het is een hoopvolle boodschap voor mensen die zich terneergeslagen voelen of angstig of pessimistisch of bedreigd. Daar is ook alle reden toe. De oorlog in Jemen en het geweld in de synagoge in Pittsburg verduisteren de wereld. Toch laten we ons de vrede die Christus ons verkondigd heeft, niet afnemen. Daarom is dit een viering van hoop, omdat de heiligen ons tonen dat Gods licht niet tegen te houden is. Steeds weer staan er mensen op die dit licht uitdragen en tonen aan de wereld. Voor de keren dat we ons lieten meeslepen door duisternis en somberheid en geen ruimte meer lieten voor de Bergrede van Christus, belijden we onze schuld.

Homilie
In zijn exhortatie, oproep tot een leven van heiligheid, wil Paus Franciscus het streven naar heiligheid dichter bij ons brengen. Heiligen zijn voor hem boden die de heilige Geest ons zendt vanuit de rijkdom van het leven van Jezus zelf. De levensverhalen van de heiligen bevatten elementen van het leven van Jezus die ons kunnen inspireren. Zij kunnen ons helpen om zelf te groeien op de weg van heiligheid. Het vereren van de heiligen, zoals we hen vandaag vieren, is niet simpelweg naar hun leven kijken en daarvan onder de indruk raken. Allerheiligen vieren betekent ons eigen leven met diezelfde ogen bekijken en ons zelf afvragen waar we elementen van heiligheid kunnen aanbrengen.

Deze heiligheid is geworteld in kleine handelingen waarin we ons eigenlijk nauwelijks onderscheiden van anderen. Het zijn de eenvoudige daden van naastenliefde, van mantelzorg, van dienstbaarheid, die niet de kranten halen, maar die in het concrete leven van mensen wel een teken van het evangelie zijn, teken van Christus’ aanwezigheid. Dat is nog niet voldoende, maar het zijn de bouwstenen, de elementen om verder een leven te bouwen als getuigenis van het evangelie. We moeten niet onderschatten welk belang deze eenvoudige daden van barmhartigheid hebben en het verschil dat zij uitmaken voor mensen die wij ontmoeten, ja zelfs voor de hele samenleving. Ondanks de cijfers van het krimpend aantal kerkleden in Nederland, blijft de sociale inzet van de kerken indrukwekkend en onmisbaar.

De jongeren die de afgelopen weken in Rome bijeen waren bij de bisschoppensynode hebben ook de aansporing gehoord om hun leven te oriënteren op het leven van Christus en een teken van hoop te zijn. Een kerngedachte uit de boodschap is om de kwetsbare mensen tot tochtgenoten te maken. Zij worden opgeroepen om zich niet van deze mensen af te wenden. We kunnen teleurgesteld raken in elkaar wanneer er fouten gemaakt worden, maar de weg van het evangelie is juist om trouw aan onze opdracht de liefde van Christus te verspreiden. De zaligsprekingen die we vandaag lezen als evangelietekst, worden door de paus gebruikt als leidraad voor heiligheid. Hij noemt ze de identiteitskaart van de christenen. Ze vormen een portret van Christus zelf en daarmee ook van de christenen, zijn leerlingen. De vraag aan ons vandaag op Allerheiligen is: welke van de acht zaligsprekingen hoort het meest bij ons leven en waar willen we ons op richten in deze wereld? Is het de eenvoud van ons leven, is het vrede, is het gerechtigheid?

Een concreet voorbeeld: onze bisschop heeft vandaag samen met andere religieuze leiders een oproep van rabbijn Awraham Soetendorp ondertekend waarin onze regering wordt opgeroepen om op te komen voor Jemen en de miljoenen mensen onder wie talloze kinderen, die daar bedreigd worden door honger en geweld. De kerk laat haar stem horen dat de humaniteit en de naastenliefde belangrijker moeten zijn dan internationale politieke belangenverstrengeling. Zo leggen de rabbijn en de bisschop getuigenis af van hun inspiratie vanuit het geloof.

God heeft ons de wereld toevertrouwd en onze talenten voor heiligheid zijn de instrumenten om de wereld te bewegen in de richting van het Koninkrijk. Laten we allen ons leven langs de maatstaven van de Zaligsprekingen leggen en een van deze acht kiezen als kernkwaliteit van ons leven, en leven in heiligheid, als teken van Christus’ aanwezigheid en werkzaamheid in deze wereld. Amen