LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Eucharistieviering in de kathedraal in Paramaribo, 17 november 2018

Welkom
De zondag voorafgaande aan Christus Koning, wanneer het kerkelijk jaar eindigt, is door paus Franciscus uitgeroepen tot zondag voor de armen. Hij vraagt ons na te denken over de betekenis van armoede, hoe die er in onze samenleving uit ziet. De volgende stap is onze activiteit. Hoe kunnen we onze eigen geestelijke armoede aanpakken en ons leven verrijken? Natuurlijk gaat het ook om ons handelen tegen de concrete armoede in onze eigen omgeving: waar is een gebrek aan liefde en zorgzaamheid, waar is een gebrek aan geestelijke verdieping? En waar zijn concrete materiële problemen? Tenslotte is er de vraag of we onze kerk voldoende in staat stellen om armoede in onze kerk en in de samenleving aan te pakken. Laten we God vragen om verlichting en inspiratie. Ook bidden we vanavond speciaal voor onze diaken Guillaume die morgen in deze kerk tot priester gewijd wordt, dat hij de rijkdom van Christus' liefde mag ontvangen en doorgeven.

Homilie
De teksten van vandaag moeten ons moed inspreken. Niets lijkt meer zeker te zijn: de fundamenten van onze samenleving zijn onzeker. Ook Suriname maakt een moeilijke tijd door, terwijl ik altijd onder de indruk ben van de liefde en de inzet die u betoont voor het land en voor uw kerk.

De bemoediging van de teksten wordt veroorzaakt door de boodschap dat onze God een komende God is. Op de eerste plaats is God gekomen in Christus zelf. God werd zichtbaar, tastbaar, hoorbaar in Jezus van Nazareth die vervuld was van de levenwekkende Geest. Dat heeft de leerlingen en de menigte in Israel steeds weer zo overvallen dat ze het eigenlijk niet konden geloven. Pas met de verrijzenis van Christus werd dit komen werkelijk bevestigd en begrepen door de leerlingen.

De tweede bemoediging is dat Christus opnieuw zal komen aan het einde der tijden. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. De wereld is altijd in Gods hand. Dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen en afwachten tot God ingrijpt. Maar het vertrouwen dat God ons leven draagt en koestert en uiteindelijk thuis zal brengen, inspireert ons om met moed en kracht te werken aan onze samenleving vanuit ons geloof, vanuit onze kerk. Als we ons inzetten voor onderwijs, voor rechtvaardigheid, voor een krachtige parochie, doen we dat uit het vertrouwen dat ons goede werk door God vermenigvuldigd zal worden. We laten ons niet van de wijs brengen door medeloosheid of wanhoop. Onze geschiedenis is immers heilsgeschiedenis: God vergezelt ons op de tocht door de geschiedenis.

Er is een derde komst van de Heer die we niet moeten onderschatten. Dat is de komst in onze eigen leven. Voor paus Franciscus is de ontmoeting met de arme een belangrijk element in dit komen van Christus. De zondag voor de armen is niet simpelweg een oproep tot een geldelijke bijdrage voor de ondersteuningsaanvragen, de caritas, maar we moeten ook oog hebben voor de eigen armoede. De naastenliefde betekent vooral dat we erkennen dat de arme geen vreemde is, maar naast ons staat en dat we ons realiseren dat armoede ons ook kan overkomen. Armoede kan het leven van mensen ontwrichten tot het punt dat beschreven wordt in het evangelie: de fundamenten worden onder je leven weggeslagen. Steeds opnieuw staan er in onze kerk mensen op die geraakt worden door het verhaal van zuster armoede, zoals de heiligen Franciscus en Clara die noemden en die Petrus Donders herkende in de melaatsen van Batavia.

Armoede heeft andere gezichten in onze tijd en houdt ons een spiegel voor. We hebben talenten om onze samenleving en kerk vooruit te helpen en daardoor mensen te ondersteunen. Onze kerk is een bouwwerk waar ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid draagt. We hoeven niet allemaal de straat op om soep uit te delen, maar uiteindelijk delen we allemaal in die opdracht, ook als we kleinere taken in de parochie uitvoeren. Vanuit de ervaring dat Christus ons tegemoet komt, trekken we de wereld in om ook anderen dat komen van Christus te laten ervaren.

Hier worden we gevoed door Christus in zijn woord en door het Brood van zijn aanwezigheid, opdat we de wereld zelf ook kunnen voeden omdat we leven volgens het evangelie van Christus. Moge de Geest van Christus ons hart en onze ogen open houden om de armoede van de wereld te beantwoorden met de aanwezigheid van Christus. Veel inspiratie daarbij! Amen