LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Inleiding en homilie 25 december 2018, hoogfeest van Kerstmis, dagmis

Lezingen
Jesaja 52, 7-10
Psalm 97
Hebreeën 1, 1-6
Johannes 1, 1-18

Welkom U allen,
Op deze ochtend bezinnen we ons nader op het gebeuren van deze nacht. De mooie woorden van deze nacht worden in het licht van de opgaande zon die steeds krachtiger wordt en het duister van de winter verdrijft, steeds meer werkelijkheid. Het Woord is mens geworden. God heeft woord gehouden. In Christus heeft God de hemel achter zich gelaten en is in zijn intrek komen nemen te midden van de mensen.

We kunnen dus God ontmoeten in het kind dat is geboren. Hij draagt de trekken van God. Een nieuw tijdperk is aangebroken. Zie wij dat ook gebeuren of worden we nog vast gehouden door de zorgen van de oude wereld? Die is zeker nog niet voorbij en er is genoeg dat ons daar nog aan vast houdt, maar het nieuwe is in Jezus begonnen. Zijn wij ook mensen van die nieuwe tijd die God geschonken heeft en kunnen we vrijuit leven? Dat is de roeping van ons als kerk. In het nieuwe licht van deze ochtend, met de boodschap van de engelen nog in onze oren, is de vrede opnieuw in ons hart geboren. Laten we dat met vreugde delen om dat woord vrede ook mens te laten worden en zelf een mens van vrede te zijn. Daartoe vieren we deze eucharistie als nieuwe mensen van vrede.

Bienvenu à toutes et à tous qui célèbrent avec nous ce matin la solennité de Noël. Dieu envoie sa parole éternelle dans le Christ. Une nouvelle espérance illumine notre humanité, une nouvelle création nous est offerts par Dieu. Je vous souhaite que la célébration eucharistique vous transmettra la joie divine.

Welcome to our guests who celebrate Christmas with us this morning. God sends us his eternal Word in Christ. A new hope illuminates our humanity, a new creation is given us by God. I wish you a very joyful celebration.

Willkommen an unsere Gäste die mit uns Weihnachten feiern. Gott sendet uns sein ewiges Wort. Eine neue Hoffnung erleichtet unsere Menschlichkeit. Eine neue Schöpfung hat Gott uns geschenkt Ich wünsche Ihnen ein freudenvolle Mess feier.

Bienvenidos a todos presentes aquí con nosotros esta mañana para celebrar la Solemnidad de Navidad. Dios comparte nuestra humanidad a fin de que nosotros podamos llegar a su divinidad. Les deseo una celebración llena de gracia.

Un caldo benvenuto ai nostri ospiti che celebrano con noi quest'oggi il Santo Natale. Dio ci comunica la sua Parola eterna attraverso Cristo. Una nuova speranza illumina l'umanità, una nuova creazione ci è donata da Dio. Vi auguro di cuore una celebrazione ricca di gioia.

Homilie
Woorden zijn vluchtig en kunnen gemakkelijk worden uitgesproken. Toch kunnen woorden ons diep raken en ook beschadigen en kwetsen. Woorden kunnen een diep spoor achterlaten in een menselijk leven. Soms creëren die woorden ruimte voor een nieuw leven en liefde, wanneer mensen elkaar de liefde verklaren. Aan de andere kant maken woorden het soms onmogelijk samen te leven en samen te werken. Mensenlevens worden erdoor beschadigd. Soms markeren woorden het einde van goede relaties en vriendschappen. Het is paradoxaal: vluchtige woorden kunnen toch grote gevolgen hebben.

Het Woord dat God vannacht gesproken heeft, wil meer zijn dan slechts een vluchtige ademtocht, die voorbij gaat. Het is een woord dat daadwerkelijk de wereld verandert. De wereld is de landingsplaats van Gods Woord. De wereld is de plek waar zichtbaar en tastbaar kan worden waar het God allemaal om begonnen is.

“In het begin” schrijft Johannes. Vanaf het begin had God een bedoeling met onze wereld en met onze mensheid. Daarom is God onder ons komen wonen. Het Woord is mens geworden en is onder ons komen wonen. Op die manier heeft God de grootste tegenstelling overwonnen die we ons kunnen bedenken: de hemel en de aarde, de wereld van God en de wereld van de mens zijn door dit Woord van God dat zichtbaar is geworden in dit Kind, definitief met elkaar verbonden. Als deze tegenstelling overwonnen is, dan moet dat ook mogelijk zijn voor andere tegenstellingen die we als mensen tegenkomen en ervaren.

Die tegenstelling tussen hemel en aarde is voor ons niet te overbruggen. Het gemakkelijkste antwoord op die tegenstelling is om je op deze kant te concentreren. Velen maken ook die keuze: deze wereld is hun genoeg. Voor veel mensen is de hemel buiten hun gezichtsveld komen te vallen. Deze aardse werkelijkheid is hun voldoende om in te leven. Waarom zou je je nog druk maken om de hemel die zo ver weg lijkt en die zo weinig te maken lijkt te hebben met onze wereld?

Maar God heeft zich met onze wereld verbonden. Hij heeft het initiatief genomen om onze wereld niet aan haar lot over te laten. Er staat letterlijk: het Woord is onder ons zijn tent op komen slaan. Het Griekse woord dat gebruikt woord betekent letterlijk “de scene”, het toneel, het platform. De wereld is het platform geworden waarop Gods heil geënsceneerd zal worden. God heeft niet de bedoeling om in zijn hemel te blijven: uiteindelijk is het Hem om de wereld te doen.

“Waar dan?” zult u zeggen. “Waar wordt dat heil van God dan zichtbaar?” De vele woorden die mensen gebruiken en die mensen elkaar naar het hoofd slingeren helpen de geschiedenis van de mensen eerder achteruit. Zo lijkt het althans. En als we niet uitkijken gaan wij er ook nog in geloven dat die woorden de dienst hier in de wereld zullen uitmaken.

Daarom zijn we niet hier gekomen. Wij spreken deze ochtend ons geloof en vertrouwen uit in het Woord dat hier zichtbaar geworden is. We spreken ons vertrouwen uit in dit Kind dat zichtbaar maakt dat er een goede toekomst is voor onze wereld. Het is lastig om dit vertrouwen te bewaren. Mensen dreigen alom hun vertrouwen in anderen te verliezen, de boosheid die we het afgelopen jaar bij mensen gezien hebben, het beperkte vertrouwen dat mensen nog in kerken stellen: waar putten we nog hoop uit?

Als God gekozen heeft voor deze wereld om hier de enscenering van gerechtigheid en liefde te laten zijn, waar wachten wij dan nog op? Dan kunnen wij in de voetsporen van dit Kind gaan om zijn liefde en gerechtigheid te vestigen in deze wereld. En zoals Hij het gelaat van de gerechtigheid en de liefde van de Vader in deze wereld is geworden, kunnen wij in zijn voetsporen gaan. Dat mensen minder vertrouwen hebben in de kerken, hoeft ons niet ervan te weerhouden om naar het voorbeeld van dit Kind de woorden van liefde en gerechtigheid om te zetten in daden.

Het rapport van het SCP vertelt dat door het kleiner worden van de kerken kraters gelagen zullen worden van verdwenen liefdadigheid en naastenliefde. Die kraters komen niet door minder vertrouwen in de kerk, maar doordat minder mensen de inspiratie en de bemoediging van dit Kind op pakken. Wij pakken steeds opnieuw de draad van ons vertrouwen en ons geloof weer op door woorden van geloof om te zetten in daden van gerechtigheid. We blijven bouwen aan een samenleving waarin de kerk het voortouw neemt om de hemel dichterbij mensen te brengen, een hemel van daadwerkelijke gerechtigheid en vrede. Van die Bijbelse woorden die God in het Kerstkind heeft getoond zijn wij de boodschappers. Hemel en aarde zijn met elkaar verbonden door dit levende Woord dat in het kerstkind zichtbaar is geworden. Laten wij die verbinding levend houden in onze eigen manier van leven.

In die zin wens ik u: Zalig Kerstmis!