Advent 2017

Het lied Rorate Caeli wordt in de advent gezongen in katholieke kerken. De tekst van het refrein komt uit het boek van de profeet Jesaja (45, 8).

adventskransOp deze link kun je luisteren naar een bezinnende versie waar je ook de tekst en de muziek kunt volgen.

https://binged.it/2AOfcLH

Dauwt, hemelen, uit den hoge, en laat de wolken de Rechtvaardige regenen.

Wees niet boos, Heer, herinner u niet langer de zonden.
Zie de Heilige Steden zijn een woestenij geworden,
Sion is een woestenij geworden,
Jeruzalem is verlaten,
Uw heilig en Uw heerlijk huis
waarin onze vaders U hebben geprezen.

Wij hebben gezondigd, en wij zijn geworden als vuil
en wij allen vallen af als een blad
en onze zonden voeren ons weg als de wind.
U heeft Uw aangezicht voor ons verborgen
en U heeft ons te gronde gericht door onze zonden.

Zie, Heer, naar Uw gekweld volk
en zendt die U voornemens bent te zenden,
zendt het Lam van de heerser der wereld,
vanuit Petra, door de woestijn naar de berg van de dochter van Sion,
opdat Hij zelf wegdrage het juk van onze gevangenschap.

Jullie zullen getroost worden, jullie zullen getroost worden, mijn volk,
jouw redding zal snel komen,
Waarom ben je verteerd van droefheid,
omdat de smart teruggekeerd is naar jou?
Ik zal je redden, wees niet bang,
ik ben waarlijk de Heer, jouw God,
de Heilige van Israël, jouw verlosser.

In de eerste drie coupletten zingt Israël als een gebed. Eerst wordt de stad Jeruzalem beklaagd die een woestenij geworden is. Vervolgens de ziel die een woestenij is geworden door de fouten en de zonde. Het derde couplet is een roep om gered te worden.

In het vierde couplet, consolamini, komt God zelf aan het woord (Jesaja 40, 1) die de redding van de mensen aankondigt. “ik ben jouw God”; deze woorden legt de traditie in de mond van Jezus.

Geniet ervan!

Ad