LogoAdVanDerHelm
  • 350 height adintorentje
  • 350 height vredesplein
  • 350x900 Rotterdamsebaan zegening2

Nieuws en Agenda

Agenda

De preken vindt u op de pagina Bezinning.
 

 November

donderdag  1 november 19.30 Jacobus, Allerheiligen
vrijdag
 
 2 november
 
16.00 St. Petrus Banden, Allerzielen
19.30 Jacobus
zaterdag

 3 november

16.00 Waalsdorp
17.30 Marlot
zondag
 
4 november
 
  9.00 Jacobus
11.00 Ignatius
zaterdag

10 november
 
16.00 Waalsdorp
17.30 Marlot
zondag

11 november

10.15 Jacobus
12.00 Jacobus
zondag  18 november  kerk in Suriname
zondag  25 november  kerk in Suriname

 

December

zondag
 
 2 december
 
10.15 Jacobus
12.00 Jacobus
zaterdag

 8 december

16.00 Waalsdorp

zondag
 
9 december
 
  9.30 Marlot
11.00 Paschalis
zaterdag 15 december 16.00 Waalsdorp
zondag

16 december

 9.30 Marlot
11.00 Paschalis

 

Twitter en facebook

U kunt mij volgen op twitter, twitter.com/advanderhelm en via facebook.com.

Opening tentoonstelling “Heavens” - Vladimir Opara

Opening tentoonstelling “Heavens” - Vladimir Opara – Pulchri studio 24 februari 2018

Heaven Vladimir Opara 4aEen ladder is om te beklimmen, maar je moet de ladder wel zien en je moet de moed hebben om deze ladder op te stijgen. Jacob, Oude Testament, boek Genesis, ziet de ladder op een dieptepunt van zijn leven: crisis, eenzaamheid, schuldgevoel. Hij komt op die plek in de woestijn en valt in slaap. Slaap verwijst nogal eens naar depressie in de bijbel: Adam, Jona en Elia zijn drie andere depressief slapende figuren. Jacob ziet de ladder en de Heer staat bij hem. Anders dan de meesten van u misschien denken: God staat niet boven aan de ladder. Hij staat naast Jacob en wijst op de ladder. “Hier is het huis van de Heer” roept Jacob uit. Maar er is niets meer te zien. Een steen herinnert aan de droom, een steen die door Jacob gezalfd wordt, een gezalfde steen zoals in iedere katholieke kerk te vinden is. Het altaar in de kerk herinnert aan diezelfde steen, aan de ladder tot in de hemel en aan de uitnodiging om die ladder te betreden.

Heaven Vladimir Opara 3aDe ladder is sindsdien ook bij de kerkvaders het symbool van een geestelijk, spiritueel leven geworden; de bekendste ladder is van Johannes Climacus, 6e-7e eeuw in het beroemde Sint Catharinaklooster aan de voet van de berg Sinaï, Egypte. We gaan allemaal ergens naar toe en waarom niet de ladder nemen? In plaats van oppervlakkig te kijken naar wat ons in deze werkelijkheid omringt, kunnen we ook met andere ogen naar de werkelijkheid kijken en door deze realiteit heen die andere werkelijkheid zichtbaar zien worden. De ladder helpt ons daarbij.

Heaven Vladimir Opara 1aHet is een bijzondere ervaring om de werken van Vladimir Opara te bekijken. Ik heb al een tijdje naar een catalogus zitten kijken en dacht na over de thema’s die hij aanreikt. Het zijn religieuze thema’s, geen vanzelfsprekende thema’s voor een kunstgalerie in een moderne Nederlandse stad. Maar dat durft Pulchri wel aan na de vorige keer over religie en kunstenaars. Voor Vladimir is de hemel een aanwezigheid. Het is voor hem een manier om naar het leven te kijken. Ik heb zijn aantekeningen mogen lezen voor deze tentoonstelling waarbij duidelijk wordt dat de heavens over de mens gaan. Het gaat evenzeer over de catastrofes die de mens kunnen overkomen. Nadenken over heavens betekent niet het afwenden of ontkennen van die catastrofes. Maar het zicht op de heavens biedt troost en perspectief om het geloof in de mens niet te verliezen.

Ik zal hier niet proberen uit te leggen wat de gedachten van Vladimir zijn. Dat kan hij beter zelf doen. Het gaat er vooral ook om wat de beelden en woorden bij u oproepen. Ik wil vooral met u vanmiddag delen wat de beelden en woorden bij mij oproepen en hoe die mij inspireren om bepaalde gedachten en ervaringen te verwerken en te verdiepen. Ik wil u op deze manier deelgenoot maken van de manier waarop ik de ladder ter hand neem om die te betreden, niet omdat u dat ook zo moet doen, maar wel als uitnodiging om uw eigen ladder onder ogen te zien en die aan te vatten.

Wat mij fascineert in de woorden die Vladimir ons vandaag aanreikt, is het leven in de tijd van de achtste dag. Voor ons als christenen komt dat iedere week weer terug wanneer we de zondag vieren. De zondag is immers de achtste dag van de week, die volgt na de sabbat, de zevende dag. Deze is de rustdag des Heren waarmee de schepping voltooid werd. De zondag, die daarop volgt, is daarmee niet de eerste dag van de week, maar betekent het begin van een ander leven. De zondag heeft daarmee een andere, symbolische betekenis gekregen. Ik weet dat dit in Nederland niet algemeen gedeeld wordt. In ons land is de zondag bijna als een van de andere dagen. Hier en daar wordt nog gediscussieerd over koopzondagen. Dat is een allang gepasseerd station. Maar wie ruimte maakt voor een dag die anders is dan de andere, wie ruimte maakt voor een achtste dag in zijn/haar leven, heeft de eerste trede van de ladder al betreden. Hij/zij geeft aan boven het maaiveld van de platte aarde uit te willen steken. Nu is ons land uitermate plat. En Vladimir is erg onder de indruk van dat platte land, maar hij vertelt ook van de catastrofes die dat land kunnen overkomen. Ik ben wat negatiever over het platte van Nederland: we kunnen ons land zo plat maken dat een ladder ook nergens meer neergezet kan worden.

Heaven Vladimir Opara 2aWaartegen kan een ladder anders leunen dan tegen een hemel? De hemel als ankerpunt voor die andere werkelijkheid die ons omringt, is als de zuurstof die we inademen zonder te zien. De hemel is een uitspansel dat als het ware onze blik naar andere verten en perspectieven opentrekt die we anders niet zouden zien. Ik zeg uitdrukkelijk: niet omhoog kijken, want dat zou de misvatting bevestigen dat de hemel boven ons is. De hemel is niet zozeer een plaats maar een uitnodiging om een andere invalshoek te kiezen om onze werkelijkheid te bekijken.

Er is ook een andere ladder die minder uitnodigend is en die ook in het werk van Vladimir Opara voorkomt. Dat is het thema crucifixion. Een ladder en een kruis zult u waarschijnlijk nooit met elkaar verbonden hebben en toch is het kruis ook een ladder die tegen de hemel geplaatst is. U zult zeggen: het kruis is toch het eindpunt van het leven, een martelwerktuig dat de Romeinen voor de slaven gebruikten? En inderdaad hebben de eerste christenen de eerste eeuwen geaarzeld om dit kruis te gebruiken als herkenningsteken. De apostel Paulus worstelt al met het kruis: wat wil het kruis ons duidelijk maken? Het blijkt immers geen eindpunt te zijn, maar een doorgangspunt. Het kruis is de ultieme paradox omdat in dit martelwerktuig de liefde zichtbaar wordt. De ladder verheft ons boven onze werkelijkheid en geeft een ander perspectief, zo kan het kruis ons helpen om anders naar ons leven te kijken. Aan het kruis, de climax van het leven van Jezus, wordt duidelijk tot welke liefde de mens in staat is, ook al wordt hem het leven onmogelijk gemaakt en ontnomen. “Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.” Of “moeder, zie daar je zoon; zie daar je moeder” en nog meer wonderlijke woorden en gebaren maken duidelijk dat hier niet iemand het leven ontnomen, maar geschonken wordt.

Dat is het leven op de achtste dag. Dat is leven in een wereld die niet plat is. Dat is leven in een wereld die bedreigd wordt door een gebrek aan visie op schoonheid, een gebrek aan visie op leven, een gebrek aan visie op blijvend geluk. Natuurlijk zijn er catastrofes die de wereld en die de mensheid bedreigen. Soms wordt er boos naar de hemel gekeken: waarom wordt ons dit aangedaan?

De hemel doet dit ons niet aan. De hemel is ons welgezind, maar nodigt ons uit om de ladder te beklimmen en niet te blijven liggen slapen als een depressieve Jacob. We mogen overeind komen en opstaan.

Vladimir Opara reikt ons veel aan dat gedachten en gevoelens bij ons oproept. Het is aan ons om er over na te denken wat dit voor ons betekent en welke weg we gaan en welke ladder we beklimmen, want blijven liggen is geen optie. Ik hoop dat u door deze tentoonstelling ontdekt welke hoogte, breedte en diepte ons omgeeft en dat in die ruimte de werkelijkheid van het leven van de achtste dag zich ontvouwt. Dat geeft rust en vrede en vertrouwen in een onrustige en wrede wereld.

Ad van der Helm, Den Haag, 24 februari 2018

Toelichting op de zegening van de boormachine en het beeld van de H. Barbara

Rotterdamse baan, vrijdag 12 januari 2018

20180112 Rotterdamsebaan zegening2.jpg

Zegening: eerbied, dankbaarheid…
20180112 Rotterdamsebaan Zegening Jurriaan BrobbelZegening betekent dank zeggen aan God en het inroepen van zijn nabijheid. We danken God voor de schepping en de wereld waarin we leven. Dat we in de wereld actief zijn en met eerbied aan de slag gaan met de schepping om die in te richten voor het welzijn van mensen, betekent niet dat we eigenaar van de wereld zijn. Gelovige mensen spreken uit dat de wereld ons toevertrouwd is en dat we verantwoordelijkheid dragen om deze goed in te richten voor het welzijn van mensen en voor het welzijn van onze kinderen. Paus Franciscus schrijft in zijn ecologische encycliek Laudato Si’ (2015): “Natuur wordt vaak verstaan als een systeem dat men analyseert, begrijpt en beheert, maar schepping kan ook alleen worden begrepen als een geschenk dat voortkomt uit de geopende hand van de Vader van allen, als een werkelijkheid die wordt verlicht door de liefde die ons samenroept tot een universele gemeenschap. (…) Gods liefde is de fundamentele reden van heel de schepping: “Want alles wat bestaat hebt Gij lief.” (Wijsheid 11, 24). Zo is ieder schepsel onderwerp van de tederheid van de Vader, die het een plaats in de wereld toewijst.” (LS 76-77)

20180112 Rotterdamsebaan Boor1 20180112 Rotterdamsebaan Boor2

…en Gods nabijheid
We vragen Gods nabijheid bij alle werkzaamheden die we verrichten. Dat is geen verzekering tegen ongelukken, omdat deze in ons menselijk bestaan kunnen gebeuren, maar het besef dat we als mensen in Gods hand zijn en bestemd om ooit te verblijven in zijn liefde, geeft vertrouwen en vrede. Dit vertrouwen helpt ons om toegewijd en daadkrachtig onze taken uit te voeren.

Geloven en vertrouwen
Het verzoek om de boormachine te zegenen en onder de voorspraak van de H. Barbara te plaatsen is vooral ingegeven door het geloof van vele werkers die daadwerkelijk de tunnel ingaan om hun werkzaamheden te verrichten. Zij beseffen de kwetsbaarheid van de mens die de aarde binnentreedt en zij willen met de zegening ook hun bescheidenheid uitspreken jegens de kracht van Gods schepping, zij willen hun dankbaarheid uiten omdat zij de talenten hebben om deze werkzaamheden te verrichten. Dit gelovig vertrouwen mag voor allen die boven de grond werken en voor allen die deze geloofsovertuiging voor hun persoonlijke leven delen, een inspiratiebron zijn om dankbaar en met eerbied in het leven te staan.

H. Barbara
20180112 Rotterdamsebaan St BarbaraHet leven van de H.Barbara (gestorven rond 306) is met vele legenden omgeven (www.heiligen.net). Deze verhalen vertellen van een krachtig geloof. Dat een vrouw al eeuwen lang een inspiratiebron is voor mensen in de christelijke traditie blijft een opmerkelijk gegeven, al zijn er vele gelovige vrouwen die in de loop van de eeuwen katholieken geïnspireerd hebben. Barbara was een jonge vrouw die door haar vader tegen verkeerde invloeden beschermd werd. Hij bouwde daarom een toren en zocht voor haar een geschikte bruidegom. Barbara was echter bekeerd tot het christendom en gaf niets om de voorgestelde ongelovige heren die haar gepresenteerd werden. Zij liet in de toren drie ramen aanbrengen die verwezen naar de H. Drie-eenheid, Vader, Zoon en heilige Geest om de mensheid te verlichten. Haar vader was woedend en wilde haar vermoorden maar de berg waar zij stond, slokte haar ter bescherming op. Elders verscheen zij weer in een weideveld waar herders haar probeerden te verbergen voor haar vader die haar op het spoor was gekomen. Uiteindelijk werd Barbara na gruwelijke folteringen vermoord en werd zij door Christus in de hemel opgenomen.

Symbolen die bij de zegening een rol spelen:
- het kruisteken: “in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest”: de drievoudige Godsnaam die in het christendom de werkzame aanwezigheid van God presenteert: God de Vader als Schepper, God de Zoon als Verlosser, God de heilige Geest als voltooier. Het kruisteken verwijst naar de dood en de verrijzenis van Christus. Door de dood heen heeft de Vader zijn Zoon nieuw leven gegeven en vervuld van de Geest.
- doopwater: door de doop krijgen mensen deel aan de belofte van eeuwig leven doordat zij ondergedompeld worden in het water ten leven en Christus hem bevrijdt van de macht van de dood. Hun leven wordt voortaan bepaald door de liefde en niet meer door het kwaad. Als bij een zegening wijwater gebruikt wordt, verwijst dit naar dit doopsel: vanuit deze gelovige houding willen we leven en werken, willen gelovigen mensen hun leven in het licht van de Liefde van Christus plaatsen.
- rood als liturgische kleur. De priester draagt een rode stola (de rode band over zijn liturgische kleding, zwarte toog en witte superplie) omdat die verwijst naar de marteldood van de H. Barbara en evenzeer naar de Liefde die de inspiratiebron voor martelaren is om hun leven voor hun geloof te geven. Het verwijst ook naar Christus die zijn leven heeft gegeven uit liefde voor de mensheid. Liefde is sterker dan de dood.

20180112 Rotterdamsebaan KlaarVoorDeZegening

Wat gebeurt er:
kruisteken en welkomstwoord
bijbelpassage: psalm 127
gebed
zegening van de beeltenis van de H. Barbara, met gedicht
plaatsing van de beeltenis van de H. Barbara
zegening van de boormachine
zegening van de mensen
afsluitend gebed en zegen door de priester

Gedicht ter ere van H. Barbara
De delver zwoegt in stof en puin,
maar dan knielt ook in ‘s hemels tuin
Sint Barbara om te bidden.
Terwijl de koollaag scheurt en breekt,
is zij het die voor de delvers spreekt
en dan toeft in hun midden.

Zij maakt geen kolen, schept noch stut,
maar is dan waakzaam en beschut
de werkers die er zwoegen
en die, voordat hun zware hand
ging breken aan het kolenpand,
om haar bescherming vroegen.

Dr A.J.M. van der Helm
Parochie Maria Sterre der Zee, www.rkdenhaag.nl
Haagse Gemeenschap van kerken, www.oecumenedenhaag.nl
Willemstraat 60
2514HN Den Haag

20180112 Rotterdamsebaan OpHetPodium Frank Jansen

Paus Adrianus VI

Download hier de presentatie van 22 november over Paus Adrianus VI

PausAdrianus
Download