LogoAdVanDerHelm
 • banner museum
 • banner-ad-thomas-1090x350
 • Parimaribo 001 1090x350
 • banner-doop-1090x350
 • banner dalai lama
 • Minister-president Rutte op bezoek April 2020
 • banner-vrijwilligersdag-1090x350
 • 1090x350 Rotterdamsebaan Zegening Jurriaan Brobbel
 • 2017 Santiago de Compostela - groepsfoto
 • 20150110 Ad vd Helm Bij Paus Franciscus 1090x350 2
 • paaswake 2016 pastorie 1090x350
 • Minister-president Rutte op bezoek April 2020
 • paaswake 2016 kerk 1090x350
 • 17 oktober 2017 Santiago de Compostela
 • 1090x350 Rotterdamsebaan OpHetPodium Frank Jansen
 • banner-wjd-1090x350-2
 • banner-ouderen-1090x350
 • Minister-president Rutte op bezoek April 2020
 • 20150110 Ad vd Helm Bij Paus Franciscus 1090x350 2
 • Parimaribo 003 1090x350
 • Met geloofsleerlingen in het Catharijnenconvent
 • Met p. Thomas van de broeders van Sint Jan in de sacristie van de Jacobuskerk
 • Toespraak voor Mgr Karel Choennie na zijn bisschopswijding in januari 2016
 • Doop
 • De Dalai Lama op bezoek
 • Minister-president Mark Rutte op bezoek - April 2020 - copyright Nia Palli
 • IJsjes uitdelen aan de vrijwilligers van de parochie. Oktober 2014
 • Januari 2018 Zegening Rotterdamsebaan (foto Jurriaan Brobbel)
 • 2017 Santiago de Compostela - groepsfoto
 • Januari 2015 ontmoeting met Paus Franciscus
 • De geloofsleerlingen vlak vóór de viering van de Paaswake 2016
 • Minister-president Mark Rutte op bezoek - April 2020 - copyright Nia Palli
 • Het paaslicht verlicht de mensen in de Jacobuskerk tijdens de paaswake 2016
 • 17 oktober 2017 Santiago de Compostela
 • Januari 2018 Op het podium met Jan Douwe Kroeske (foto Frank Jansen)
 • Wereld Jongeren Dagen 2013
 • Een ontmoeting met de ouderen van de Sint Jacobsstaf
 • Minister-president Mark Rutte op bezoek - April 2020 - copyright Nia Palli
 • Januari 2015 ontmoeting met Paus Franciscus
 • Met de priesters van Paramaribo bij de bisschopswijding van Mgr Karel Choennie

Welkom op de website van AD VAN DER HELM

 


Als parochievicaris in de Sint Jacobus parochie neemt hij deel aan het pastoraal team van de parochie Maria Sterre der Zee. Hij gaat voor in de vieringen op zondag en door de week en is beschikbaar voor pastorale gesprekken.

 

Als hoofddocent kerkelijk recht aan de faculteit voor canoniek recht aan de KU Leuven verricht hij onderzoek op het terrein van de kerkelijke juridische structuur en van het vermogensbeheer in de katholieke kerk. Bovendien geeft hij les op de masteropleidingen van deze bescheiden, maar eerbiedwaardige faculteit (opgericht in 1425) die onderdeel is van de KU Leuven (België). De studenten komen uit België en Nederland, maar ook uit de rest van de wereld.

 

Zijn betrokkenheid bij de oecumene krijgt gestalte in zijn voorzitterschap van de Haagse Gemeenschap van Kerken (www.oecumenedenhaag.nl). Deze brengt achttien kerken in Den Haag bij elkaar. Hij is de drijvende kracht achter het  maandelijkse vredesplein op het plein vóór de St. Jacobuskerk (www.facebook.com/vredespleindenhaag). Hij is tevens voorzitter van de stichting prinsjesdagviering die jaarlijks in de Grote of Sint Jakobskerk een interlevensbeschouwelijke samenkomst organiseert voorafgaande aan de Troonrede. Aan deze samenkomst, waarin tien verschillende stromingen participeren (www.prinsjesdagviering.nl ) nemen talrijke kabinetsleden, leden van de staten generaal, andere leden van hoge colleges van staat, ambassadeurs en honderden kinderen deel.

 

In het bisdom Paramaribo Suriname, is hij vice-officiaal. Hij geeft namens de bisschop en de officiaal leiding aan deze kerkelijke rechtbank. Bovendien geeft hij daar cursussen in het kader van de toerusting van het lekenkader (www.bisdomparamaribo.org).

Hij doceert canoniek recht aan de priester- en diaken opleiding Bovendonk te Hoeven (bovendonk-opleidingen.nl). Hij heeft ook op andere instituten lesgegeven: Fontys hogeschool voor theologie en levenbeschouwing, Radbouduniversiteit, International theological institute Trumau (bij Wenen, Oostenrijk).

 

Hij is lid van het comité van aanbeveling van de stichting waardebeheer die parochies en kerkelijke gemeenten adviseert rond herbestemming en herontwikkelng van kerkgebouwen (www.kerkelijkwaardebeheer.nl).

Samen met Petra Stassen heeft hij boeken gepubliceerd over het bestuur van parochies en parochiële samenwerking.

Op de pagina Bezinning treft u de preken aan die hij in de H. Jacobuskerk in Den Haag houdt of elders.

Hij is mede de initiatiefnemer van de stilte plekken in Den Haag, te vinden op www.stilteindenhaag.nl

 

 • Mark Rutte op bezoek April 2020
 • Bij plattegrond
 • Etyen in Spanje
 • Huwelijkssluiting juni 2016
 • Mis in Spanje
 • Ad leest eigen boek
 • Mark Rutte op bezoek April 2020
 • Bij de Paus 2019
 • 20140510-Dalai Lama-838x563
 • 20141129-admetijsjes
 • 20150110-Ad vd Helm bij Paus Franciscus-838x563
 • Parimaribo 002 2 838x563
 • Mark Rutte op bezoek April 2020
 • Parimaribo 003 838x563
 • Eten in Spanje
 • 20150110-Ad vd Helm bij Paus Franciscus-838x563
 • Pasen 2014-838x563
 • paaswake 2016 kerkplein 838x563
 • 20161511 bij de paus
 • 20141129-adbijhuwelijk
 • Ad met Pinksteren in kloostertuin
 • 20141129-admetpastores
 • Bij uitzicht
 • Huiskapel Maart 2020
 • 20140609 museum 838x563
 • Mark Rutte op bezoek April 2020
 • copyright Nia Palli
 • 1 juli 2018 - Pauskeuze Franciscus - vlnr Albert van der Pluym, Ad van der Helm en Sander van Aarle
 • Juni 2016, Huwelijkssluiting in Friesland
 • copyright Nia Palli
 • Rome 2019
 • Afscheid van ZH de Dalai Lama na zijn gesprek met religieuze leiders en minister F. Timmermans op 10 mei 2014 in de pastorie van Sint Jacobusparochie.
 • IJsjes uitdelen aan vrijwilligers op het binnenhof
 • 10 januari 2015 - bij Paus Franciscus
 • Mgr Karel Choennie na zijn bisschopswijding in januari 2016
 • copyright Nia Palli
 • Met de priesters van Paramaribo bij de bisschopswijding van Mgr Karel Choennie
 • 10 januari 2015 - bij Paus Franciscus
 • Het ontsteken van de Paaskaars - Pasen 2014
 • De zegening van het paasvuur op het plein vóór de Jacobuskerk
 • 15 november 2016 op het Vaticaan
 • Huwelijksviering in de Sint Jacobuskerk
 • Pinksteren 2016 in de tuin van het Stadsklooster
 • Met pastoraal werkers uit Den Haag in de tuin van het MOC Schilderswijk
 • 15 maart 2020 Viering in de huiskapel vanwege de Coronamaatregelen
 • Met geloofsleerlingen in het Catharijnenconvent
 • copyright Nia Palli