LogoAdVanDerHelm
 • Minister-president Rutte op bezoek April 2020
 • 1090x350 Rotterdamsebaan OpHetPodium Frank Jansen
 • paaswake 2016 kerk 1090x350
 • banner-vrijwilligersdag-1090x350
 • Parimaribo 001 1090x350
 • 17 oktober 2017 Santiago de Compostela
 • Minister-president Rutte op bezoek April 2020
 • banner-doop-1090x350
 • banner-wjd-1090x350-2
 • 2017 Santiago de Compostela - groepsfoto
 • banner-ouderen-1090x350
 • banner dalai lama
 • paaswake 2016 pastorie 1090x350
 • Minister-president Rutte op bezoek April 2020
 • 20150110 Ad vd Helm Bij Paus Franciscus 1090x350 2
 • Parimaribo 003 1090x350
 • 20150110 Ad vd Helm Bij Paus Franciscus 1090x350 2
 • banner museum
 • banner-ad-thomas-1090x350
 • 1090x350 Rotterdamsebaan Zegening Jurriaan Brobbel
 • Minister-president Mark Rutte op bezoek - April 2020 - copyright Nia Palli
 • Januari 2018 Op het podium met Jan Douwe Kroeske (foto Frank Jansen)
 • Het paaslicht verlicht de mensen in de Jacobuskerk tijdens de paaswake 2016
 • IJsjes uitdelen aan de vrijwilligers van de parochie. Oktober 2014
 • Toespraak voor Mgr Karel Choennie na zijn bisschopswijding in januari 2016
 • 17 oktober 2017 Santiago de Compostela
 • Minister-president Mark Rutte op bezoek - April 2020 - copyright Nia Palli
 • Doop
 • Wereld Jongeren Dagen 2013
 • 2017 Santiago de Compostela - groepsfoto
 • Een ontmoeting met de ouderen van de Sint Jacobsstaf
 • De Dalai Lama op bezoek
 • De geloofsleerlingen vlak vóór de viering van de Paaswake 2016
 • Minister-president Mark Rutte op bezoek - April 2020 - copyright Nia Palli
 • Januari 2015 ontmoeting met Paus Franciscus
 • Met de priesters van Paramaribo bij de bisschopswijding van Mgr Karel Choennie
 • Januari 2015 ontmoeting met Paus Franciscus
 • Met geloofsleerlingen in het Catharijnenconvent
 • Met p. Thomas van de broeders van Sint Jan in de sacristie van de Jacobuskerk
 • Januari 2018 Zegening Rotterdamsebaan (foto Jurriaan Brobbel)

Welkom op de website van AD VAN DER HELM

 


Als parochievicaris in de Sint Jacobus parochie neemt hij deel aan het pastoraal team van de parochie Maria Sterre der Zee. Hij gaat voor in de vieringen op zondag en door de week en is beschikbaar voor pastorale gesprekken.

 

Als hoofddocent kerkelijk recht aan de faculteit voor canoniek recht aan de KU Leuven verricht hij onderzoek op het terrein van de kerkelijke juridische structuur en van het vermogensbeheer in de katholieke kerk. Bovendien geeft hij les op de masteropleidingen van deze bescheiden, maar eerbiedwaardige faculteit (opgericht in 1425) die onderdeel is van de KU Leuven (België). De studenten komen uit België en Nederland, maar ook uit de rest van de wereld.

 

Zijn betrokkenheid bij de oecumene krijgt gestalte in zijn voorzitterschap van de Haagse Gemeenschap van Kerken (www.oecumenedenhaag.nl). Deze brengt achttien kerken in Den Haag bij elkaar. Hij is de drijvende kracht achter het  maandelijkse vredesplein op het plein vóór de St. Jacobuskerk (www.facebook.com/vredespleindenhaag). Hij is tevens voorzitter van de stichting prinsjesdagviering die jaarlijks in de Grote of Sint Jakobskerk een interlevensbeschouwelijke samenkomst organiseert voorafgaande aan de Troonrede. Aan deze samenkomst, waarin tien verschillende stromingen participeren (www.prinsjesdagviering.nl ) nemen talrijke kabinetsleden, leden van de staten generaal, andere leden van hoge colleges van staat, ambassadeurs en honderden kinderen deel.

 

In het bisdom Paramaribo Suriname, is hij vice-officiaal. Hij geeft namens de bisschop en de officiaal leiding aan deze kerkelijke rechtbank. Bovendien geeft hij daar cursussen in het kader van de toerusting van het lekenkader (www.bisdomparamaribo.org).

Hij doceert canoniek recht aan de priester- en diaken opleiding Bovendonk te Hoeven (bovendonk-opleidingen.nl). Hij heeft ook op andere instituten lesgegeven: Fontys hogeschool voor theologie en levenbeschouwing, Radbouduniversiteit, International theological institute Trumau (bij Wenen, Oostenrijk).

 

Hij is lid van het comité van aanbeveling van de stichting waardebeheer die parochies en kerkelijke gemeenten adviseert rond herbestemming en herontwikkelng van kerkgebouwen (www.kerkelijkwaardebeheer.nl).

Samen met Petra Stassen heeft hij boeken gepubliceerd over het bestuur van parochies en parochiële samenwerking.

Op de pagina Bezinning treft u de preken aan die hij in de H. Jacobuskerk in Den Haag houdt of elders.

Hij is mede de initiatiefnemer van de stilte plekken in Den Haag, te vinden op www.stilteindenhaag.nl

 

 • 20140609 museum 838x563
 • Parimaribo 003 838x563
 • Bij de Paus 2019
 • Mark Rutte op bezoek April 2020
 • paaswake 2016 kerkplein 838x563
 • 20141129-adbijhuwelijk
 • Etyen in Spanje
 • 20150110-Ad vd Helm bij Paus Franciscus-838x563
 • Bij plattegrond
 • 20161511 bij de paus
 • Bij uitzicht
 • 20141129-admetijsjes
 • 20140510-Dalai Lama-838x563
 • 20141129-admetpastores
 • Huwelijkssluiting juni 2016
 • Mark Rutte op bezoek April 2020
 • Huiskapel Maart 2020
 • Eten in Spanje
 • Pasen 2014-838x563
 • Mark Rutte op bezoek April 2020
 • Ad met Pinksteren in kloostertuin
 • Parimaribo 002 2 838x563
 • 20150110-Ad vd Helm bij Paus Franciscus-838x563
 • Ad leest eigen boek
 • Doop november 2020
 • Mis in Spanje
 • Mark Rutte op bezoek April 2020
 • Met geloofsleerlingen in het Catharijnenconvent
 • Met de priesters van Paramaribo bij de bisschopswijding van Mgr Karel Choennie
 • Rome 2019
 • copyright Nia Palli
 • De zegening van het paasvuur op het plein vóór de Jacobuskerk
 • Huwelijksviering in de Sint Jacobuskerk
 • 1 juli 2018 - Pauskeuze Franciscus - vlnr Albert van der Pluym, Ad van der Helm en Sander van Aarle
 • 10 januari 2015 - bij Paus Franciscus
 • 15 november 2016 op het Vaticaan
 • IJsjes uitdelen aan vrijwilligers op het binnenhof
 • Afscheid van ZH de Dalai Lama na zijn gesprek met religieuze leiders en minister F. Timmermans op 10 mei 2014 in de pastorie van Sint Jacobusparochie.
 • Met pastoraal werkers uit Den Haag in de tuin van het MOC Schilderswijk
 • Juni 2016, Huwelijkssluiting in Friesland
 • copyright Nia Palli
 • 15 maart 2020 Viering in de huiskapel vanwege de Coronamaatregelen
 • Het ontsteken van de Paaskaars - Pasen 2014
 • copyright Nia Palli
 • Pinksteren 2016 in de tuin van het Stadsklooster
 • Mgr Karel Choennie na zijn bisschopswijding in januari 2016
 • 10 januari 2015 - bij Paus Franciscus
 • copyright Nia Palli