LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging 18 april 2019, Witte Donderdag

Lezingen
Exodus 12, 1-14
Psalm 116
1 Korinthe 11, 23-26
Johannes 13, 1-15

Welkom
Welkom aan het begin van deze drie heilige dagen. De komende dagen trekken we met Jezus mee op zijn moeizame tocht door Jeruzalem, een tocht die een opgang is, maar ook een uittocht. De derde stap is een intocht. Deze drie thema’s kunnen ons bezighouden de komende drie dagen. Witte Donderdag is de opgang naar de bovenzaal, de opgang van Jezus naar Jeruzalem, de opgang van de leerlingen naar de vriendschap met Jezus met als hoogtepunt de eucharistie en de voetwassing. Het priesterschap is uitdrukking van die opgang: het priesterschap is dienstbaar aan de opgang van de geloofsgemeenschap naar de vriendschap met God in Christus. Goede Vrijdag is de uittocht uit het leven, zoals Jezus die al besprak met de twee mannen op de berg Tabor bij zijn verheerlijking: met Mozes en Elia sprak hij over zijn uittocht uit het leven, zijn lijden dat Hij in Jeruzalem zal voltrekken. Pasen betekent nieuw binnen gaan in het leven, een intocht met de geloofsleerlingen die die avond de kerk binnen trekken. Alle gelovigen zullen in die nacht opnieuw het geheim van Gods aanwezigheid in deze wereld binnen gaan. Als opening van de heilige drie dagen bidden we de schuldbelijdenis om uit te spreken dat we niet altijd in beweging zijn gekomen voor het Evangelie, maar stil afgewacht hebben.

Homilie
Sinds Palmzondag zijn we in beweging gekomen. Meer dan de rest van het jaar is deze week een beweging van ons hart en onze ziel met de dramatische verhalen van het lijden en sterven van Christus. De processie in de kerk is symbool van ons gehele christelijk leven: ons leven is één lange processie met Christus aan onze zijde, een processie op weg naar de Vader. Ook vanavond zal er een processie zijn: van het altaar naar het zijaltaar, als symbool van onze weg met Christus naar Gethsemane. De weg van vanavond is bedoeld als verheffing, als opgang. De leerlingen ervaren vanavond het hoogtepunt van hun vriendschap met Jezus. De viering van het Pesach is voor ieder gezin het hoogtepunt van het jaar. De oude geschiedenis van de uittocht wordt verteld en dat vervult ons met hoop op de toekomst. Sinds die uittocht weten we dat God onze ellende ziet en ons daarvan wil bevrijden. Voor de leerlingen in de bovenzaal wordt dit concreet in hun vriendschap met Jezus omdat zij in Hem zien hoe dit oude verbond nieuw leven wordt ingeblazen. Het is geen oude stoffige letter, maar een persoonlijke ervaring. Zij hebben Jezus leren kennen als poort naar de Vader, als poort naar het leven.

Hij reikt hun het Brood aan en de Wijn. Pas later beseffen ze dat Hij hen door deze gebaren nooit meer zal verlaten. Wij zelf beseffen dat misschien ook niet altijd. In de viering van de dagelijkse eucharistie wil Hij ons nooit verlaten. Het is het dagelijks geschenk van zijn aanwezigheid. Het is, zeker op deze avond, een opgaan vanuit ons dagelijkse bestaan naar God en naar zijn wereld van liefde en vrede. Jezus noemde dat Gods Koninkrijk. De eucharistie tilt ons op en draagt ons en maakt zichtbaar dat vriendschap mogelijk is.

Dat opgaan is voor de katholieken van Parijs zwaar na de brand van hun geliefde kathedraal. Velen van ons zijn daar wel eens geweest en we delen het verdriet van de katholieke kerk van Parijs en van heel Frankrijk. Krachten en middelen worden bijeengebracht om de kerk te herbouwen. Uit de reacties op deze ramp blijkt hoezeer dit kerkgebouw geworteld is in de harten van mensen. Het gebouw is meer dan stenen. Het is het verhaal van mensen die de geschiedenis van dit land vorm gegeven hebben, een geschiedenis met hoogtepunten en dieptepunten. Deze geschiedenis gaat verder omdat men besluit de kerk te herstellen.

We mogen dat ook vertalen naar onszelf. Ook wij kennen onze crises en moeilijkheden. Het begin van Pasen, vandaag, mag de belofte inhouden van een nieuwe opgang naar het leven. Vanuit de ervaring van dood en tegenslag, van pijn en verdriet wijst Christus ons deze weg van de eucharistie van de dienstbaarheid in de voetwassing. Die weg zal ons verder brengen en een opgang betekenen. Amen