LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging 19 april 2019, Goede Vrijdag

Lezingen
Jesaja 52, 13-53, 12
Psalm 31
Hebreeën 4, 14-16 + 5, 7-9
Johannes 18, 1-19, 42

De uittocht van Jezus uit dit leven is een dramatisch gebeuren waarin volgens de evangelist Johannes God het ultieme teken geeft van zijn Liefde: iemand die zijn leven geeft voor de mensen. Na de opgang van gisteren naar de bovenzaal van de vriendschap, volgt nu een dramatisch einde. De uittocht van vandaag, vertelt van bevrijding uit een slavenbestaan. Het verwijst naar het oude verhaal van Pasen: bevrijding uit het slavenhuis van Egypte. Vandaag beseffen we dat hier meer aan de hand is. We ervaren slavernij in ons eigen leven: ga maar opzoek naar je vaste patronen, verwachtingen en beperkingen. Het blijkt een slaafsheid aan je geschiedenis, je herinneringen aan wat je ooit overkomen is. Deze slaafsheid in ons persoonlijk leven kunnen we overwinnen door het besef dat Christus ons leven heelt. Hij toont ons dat zijn liefde groter is dan zijn menselijke bestaan. Nu wordt duidelijk dat zijn liefde in God geworteld is en dat Hij geen angst heeft om te sterven. De essentie van Jezus’ leven is groter dan zijn aardse bestaan.

Duidelijker dan de andere evangelisten vertelt Johannes hoe Jezus zijn leerlingen – ons dus ook - voorgaat op de weg. Hij neemt steeds de regie. Wanneer de soldaten Hem komen arresteren, levert Hij zich over. Het verhoor door Pilatus wordt een gesprek over waarheid en koningschap. Zelfs aan het kruis neemt Jezus het initiatief wanneer hij de leerling en zijn moeder met elkaar verbindt en wanneer Hij tenslotte zijn Geest geeft. Hij voltrekt zelf het paasoffer. Hij geeft zichzelf. Dit is slechts mogelijk indien in Hem de kracht van de Vader zelf aanwezig is. Jezus maakt van het lijden handelen. Hij is niet een passief slachtoffer, maar hij maakt een actieve keuze om deze weg te gaan. Lijden wordt actie. Hij speelt dus niet het spel van de kwade machten in deze wereld die ons uitdagen om met hetzelfde geweld terug te slaan. In Christus beantwoordt God het lijden van de mensen met Liefde.

Op die manier onthult dit lijden Gods aanwezigheid. Het lijden wordt niet verheerlijkt, maar ons wordt geopenbaard dat er in de mens meer aanwezig is dan lijden en verdriet. Het kruis van vandaag is niet de afsluiting van het leven van Jezus, maar openbaart de essentie van heel zijn leven: de drijfveer is de liefde van de Vader die wil dat de mensheid hersteld wordt in de vriendschap en de eenheid met God zelf, met de bron van het leven. Wij zelf mogen Jezus in die uittocht volgen: weg uit de wetmatigheid van het kwaad dat de wereld lijkt te regeren. Laten we deze uittocht volgen op onze weg van de Paasdagen. Amen