LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

RKK viering, 13 juli 2014

Homilie
Zon en regenbuien wisselen elkaar deze zomer af. Groeizaam weer wordt er dan gezegd en menige tuin staat er weer bloeiend bij. De zomerperiode biedt ook veel mensen weer ruimte om tot bloei te komen. Jezus is hoopvol: het zaad van Gods Woord zal overvloedig vrucht dragen. We hoeven ons niet blind te staren op teleurstellingen en mislukkingen, zegt Hij. We beseffen heel goed dat onze samenleving negatief is ingesteld: daar waar zaken misgaan, daar waar mensen fouten maken en misbruik maken van hun positie, wordt dit breed uitgemeten. Natuurlijk moeten misstanden aan de kaak gesteld worden, maar er spelen vaak andere motieven om mensen onderuit te halen. Het kan simpelweg jaloezie zijn of een afleidingsmanoeuvre om de eigen fouten te bedekken. Of men is belust op sensatie: het kwade fascineert meer dan het goede.

Jezus heeft een andere focus zonder zijn realisme te verliezen. Driekwart van het gezaaide gaat verloren en we herkennen de omstandigheden die verhinderen dat mooie woorden en beloften van mensen geen stand houden. Maar God blijft altijd overvloedig zaaien. God is verspillend met zijn goedheid en beperkt dit niet tot de mensen van wie Hij een positieve bijdrage verwacht. Nee, God richt zich met zijn gaven van leven en liefde tot alle mensen, niemand uitgezonderd.

Met een zekere zorgeloosheid gaat de zaaier te werk door breed het zaad uit te laten waaien: niet alleen zijn eigen akker bedient hij. Overal mag Gods Woord gehoord worden. De zaaier wil niet te berekenend te werk gaan en zich geen zorgen maken over wat er met het zaad gebeurt. Daar begint het Koninkrijk al dat Jezus verkondigt: het begint met vrijgevigheid en vrijmoedigheid. In tegenstelling tot een samenleving die vast zit in procedures en protocollen, maakt Gods Woord ons vrij omdat het op onverwachte momenten vrucht kan dragen. Wanneer dit gebeurt is het zelfs overvloedig en dat maakt het verlies aan verloren woorden meer dan goed.

Het Koninkrijk betekent dat we ons niet klein laten maken door teleurstellingen. Zij maken ons niet somber of pessimistisch. We kunnen het zien aan de voorbeelden die mgr van den Hende heeft gegeven in het geloofsgesprek op TV voorafgaande aan de viering: mensen die op basis van een Bijbelwoord, vanuit de inspiratie van hun gelovig hart een initiatief zijn begonnen dat uitgegroeid is tot een belangrijk charitatieve instelling, of het nu gaat om een voedselbank, een vakantiehuis voor gehandicapten, of de Vincentiusvereniging. Het zijn mooie concrete voorbeelden van het zaad van Gods woord dat overvloedig vruchten draagt.

Het evangelie leeft en draagt vruchten. Op allerlei manieren staan mensen op om met Jezus het evangelie uit te zaaien. Denk niet dat het zal mislukken en verstikt of verdord of verdroogd zal raken. God zal op voldoende plaatsen zijn Woord vrucht laten dragen. Laten we met Jezus blijven zaaien, blijven vertellen van ons geloof en van ons leven als christenen. We hoeven het niet te verbergen uit angst voor onbegrip, maar we mogen ons licht op de Korenmaat stellen. Je zult verbaasd staan van de vruchten die het zal opleveren. Misschien minder vaak dan je hoopt, maar dan wel overvloedig en onmetelijk! Dan zul je zien dat het Koninkrijk als een bloeiende tuin bemoedigt en verrijkt en mensen geluk kan bieden!

Amen