LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging 15 augustus 2014, Maria ten hemelopneming

Lezingen
Apocalyps 11, 19a; 12, 1-6a.10b
Psalm 45
1 Korinthiërs 15, 20-26
Lucas 1, 39-56

Welkom bij dit hoogfeest van Maria. Haar leven komt tot voltooiing. Ze wordt opgenomen in Gods heerlijkheid. Ze hoeft niet te wachten op de opstanding. Zij was zo vervuld van Gods Woord en van Gods Geest, dat zij na haar dood direct in zijn nabijheid mocht verkeren. Het verhaal vertelt dat zij het leven met zich meedraagt. Zij is het symbool van de kerk dat het leven draagt. Dat leven dat zij mensen te bieden heeft, is niet haar eigen leven, maar het leven dat zij van God ontvangen heeft. Wij mogen ons laven aan die bron, laven aan God zelf.

Vandaag wordt een icoon van Maria gezegend. Therese Athmer heeft dat gevraagd en deze icoon is gemaakt door Greetje Verdaasdonk. Welkom. We zullen de icoon zegenen met gebed en water van de doop. Zegening

Homilie
Het lied van Maria dat ze zingt op de drempel bij Elisabeth is een lied van leven. Maar het is geen idyllisch leven: het gaat over de harde kanten van het bestaan. Het gaat over spanningen tussen arm en rijk, over de strijd tussen machtigen en weerlozen. Het gaat over het koninkrijk van God dat zich tegen de verdrukking in toch een weg baant. Dat koninkrijk vraagt van mensen een antwoord. Het houdt een appèl in, een roeping, een opdracht. “En wat is uw antwoord?” vraagt God. Maria heeft “ja” gezegd. Maar heeft ze beseft wat ze heeft gezegd en in wat voor avontuur zij zich stortte?

Een “ja” als antwoord op een roeping in de wereld of in de kerk of beide, is altijd een avontuur, dat om trouw vraagt, ook bij tegenwind en in de woelige wateren van het leven. In die zin is er voor Maria geen mooie romantische zwangerschapsperiode weggelegd. Zij trekt als jong meisje in haar eentje van Galilea naar Judea om het verhaal te horen van haar nicht Elisabeth.

Is zij misschien raad gaan vragen bij deze oudere vrouw die als priestervrouw wellicht veel ervaring heeft en die Maria kan adviseren bij het gebeuren door het bezoek van Gabriel? Als God in je leven komt, wat kan er dan als antwoord gegeven worden? Wat gebeurt er dan eigenlijk met je leven? Hoe weet je zeker dat het van God komt? Hebben wij wel een antwoord op God? Zijn wij daartoe in staat?

De twee vrouwen zijn ook lotgenoten, vrouwen die tegen de natuur in zwanger zijn. Vrouwen bij wie blijkt dat het leven van God is en niet van mensen: hun zwangerschap geeft ons de boodschap dat de bron van het leven niet in onze hand ligt, maar in God. De twee vrouwen hebben ieder een eigen roeping: moeder van Johannes de Doper en moeder van Christus. In Gods plan met de wereld hebben zij hun eigen plek. Op hun eigen manier willen zij meewerken aan Gods bedoeling voor de wereld. Maria en Elisabeth hebben beiden ja gezegd en vinden nu bij elkaar steun en herkenning.

In de eerste lezing van de Apocalyps is de vrouw ook vol van leven. En ook zij leeft in een dreigende tijd, verbeeld door de draak die haar kind naar het leven staat. In die vijandige tijd komt haar kind toch ter wereld en tegen de verwachtingen in overleeft het kind de dreigende machten. Dat leven dat God geeft is toch sterker dan de donkere krachten denken. Die denken dat deze boodschap ten dode is opgeschreven en dat er geen leven meer is.

In onze tijd denken veel mensen dat kerk en evangelie ten dode zijn opgeschreven. Maar het voorbeeld van Maria en de vrouw uit de Apocalyps bieden hoop: zij staan symbool voor ons, de kerk van vandaag, de gemeenschap die een boodschap te brengen en te verkondigen heeft.

En ook al wordt die boodschap bedreigd: het is een boodschap van leven en een boodschap ten leven. En zoals Paulus zegt: dat nieuwe leven dat we in Christus ontvangen hebben, is van een andere orde dan het leven dat we hier in onze wereld kennen: het is een onsterfelijk leven, een grenzeloos leven. In die zin is het feest van vandaag vol belofte.

We hoeven ons geen zorgen te maken over de vragen hoe Maria heen is gegaan en hoe dat zit met haar lichaam. Haar “ja-woord” heeft een antwoord van God gekregen in het leven dat grenzeloos is. Durf ja te zeggen tegen de uitnodiging van God om met Hem te gaan, om zijn spoor te volgen, om zijn Zoon na te volgen. Dan zal net als bij Maria grenzeloos leven ons deel zijn. We kunnen het nu al ervaren.

Dit is een gave van God waartoe we vandaag gevoed worden, door het voorbeeld van Maria: zij is onze Moeder ten leven. Zij heeft moed getoond in onzekere en onrustige en bedreigende tijden. Laten we ook trouw blijven aan onze roeping en onze opdracht, niet angstig door onrustige tijden, laten we vasthouden aan de boodschap van liefde ook in tijden van haatzaaierij. De mens is door God geroepen om te bouwen aan een wereld van broederschap en we laten ons die opdracht niet zomaar afpakken, want we weten het met Paulus: met Christus is de macht van de eeuwige en liefdevolle God gekomen en daar getuigen wij van!

Amen