LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging 1 januari 2014, moederschap van Maria, vredeszondag

Lezingen
Numeri 6, 22-27
Psalm 67
Galaten 4, 4-7
Lucas 2, 16-21

Welkom
Op deze eerste dag van het nieuwe jaar leggen we ons leven weer opnieuw bij God en vragen Hem om zijn zegen. Op voorspraak van Maria, koningin van de vrede, bidden we dat het woord van haar Zoon ons inspireert om aan vrede te blijven werken, vrede en gerechtigheid. Laten we bidden dat Gods vrede over ons zal neerdalen.

Homilie
Dit jaar is de nieuwjaarsboodschap van de paus, de eerste van paus Franciscus, gewijd aan fraterniteit, broeder- en zusterschap. Hier ligt het christelijk antwoord op de problemen van de huidige samenleving. Paus Franciscus haalt Benedictus XVI aan, die zegt dat we door de globalisering wel buren, maar geen broeders zijn. We zien veel gebeuren bij andere volken om ons heen, maar dat betekent nog niet dat we daadwerkelijk meer met elkaar verbonden zijn, als waren wij één familie. Er zijn nog steeds te veel situaties van ongelijkheid, armoede en ongerechtigheid, afwezigheid van solidariteit. Onze cultuur wordt gedomineerd door een consumptiementaliteit en een voor-wat-hoort-wat ethiek die pragmatisch is en egocentrisch.

“Waar is je broeder?” vraagt God aan Kaïn. In het verhaal van Adam en Eva en Kaïn en Abel lezen we over de oorsprong van het menselijke samenleven van individuen en volken. Het vertelt het tragische verhaal van de afwijzing van de broederschap. Kaïn gaat in tegen Gods plan, waarin broederschap centraal staat. Hij wijst de roeping af om kind van God te zijn en te leven in broederschap met anderen.

Ons geloof in God heeft een transformerende kracht voor ons leven en voor onze relaties met anderen. In onze relatie met Christus wordt menselijke broederschap vernieuwd. Het kruis is immers het definitieve en fundamentele teken van broederschap. Christus gaf zijn leven als ultieme consequentie van zijn menswording! Het verbond tussen God en mens wordt zichtbaar in dit kruis: het laat zien hoever God bereid was te gaan om het verbond te herstellen. Dit verbond brengt de mensheid weer samen met God, en bovendien verbindt het de volken met elkaar. In Christus worden alle mensen met elkaar verzoend en tot broeders en zusters gemaakt.

De paus citeert Paulus VI die duidelijk maakt dat solidariteit tussen de mensen een weg van vrede is. Hij spreekt van een plicht tot solidariteit, plicht tot sociale gerechtigheid, plicht tot universele liefde. Bovendien is vrede volgens Johannes Paulus II een ondeelbaar goed: of er is vrede die goed is voor allen, of er is geen goede vrede. Wanneer mensen van de vrede worden uitgesloten, is er geen echte vrede. Vrede kan niet voor enkelen zijn. Vrede kan niet ten koste van anderen gaan. Broederschap als basis van die vrede is niet vereist vanwege de gelijkwaardigheid tussen mensen, maar vanwege het levende beeld van God dat mensen in zich dragen. Het is de heilige Geest die dit aan ons openbaart.

Broederschap is de weg om armoede te bestrijden. Deze broederschap opent de weg voor anderen naar de voorwaarden om een gelukkig leven op te bouwen. De economische crisis noopt de mens om de modellen van economische ontwikkeling en de menselijke levensstijl aan te passen aan de veranderde situatie Wanneer broederschap een economisch fundament is, helpt dit ons de waarden te herontdekken van de vier kardinale deugden: voorzichtigheid, matigheid, gerechtigheid en kracht. Door deze deugden zijn mensen in staat om hun individuele belangen te overstijgen en te bouwen aan een samenleving in overeenstemming met de menselijke waardigheid.

Vanwege de vele oorlogen die volken geteisterd hebben, doet de paus een beroep op allen die wapens dragen: ontdek in de persoon die je nu als vijand ziet liever een broeder of zuster en reik elkaar de hand voor dialoog, vergevingsgezindheid en verzoening.

De paus noemt voorts een aantal zaken die de vrede bedreigen: corruptie, misbruik van drugs, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, financiële speculatie, slavenhandel en de tragedie van vluchtelingen. Wanneer macht in het spel is, verdwijnt de menswaardigheid naar de achtergrond. Er is niets menselijks aan een samenleving die op relaties van macht gebaseerd is, citeert Franciscus paus Johannes XXIII.

Broederschap dient ontdekt, bemind, ervaren en verkondigd te worden. Dat vraagt openheid naar God, anders wordt de mens een object dat uitgebuit kan worden.

Als christenen geloven we in een verbondenheid met elkaar in één lichaam, waar ieder zijn eigen plek en functie heeft. Christus smeedt dit tot een geheel in zijn opdracht tot onderlinge liefde. Zo omhelst Christus de hele mensheid opdat niemand verloren gaat. God de Vader heeft de Zoon in de wereld gezonden opdat de wereld zal worden gered. De Zoon vervult deze opdracht en doet dit door zijn dienstbaarheid. Dit is de ziel van de broederschap die vrede bouwt. Wij zijn geroepen om Hem op deze weg na te volgen.

Zalig Nieuwjaar

U vindt de tekst onder:
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014_en.html